Požárně bezpečnostní řešení stavby
  • Živcová 990/22, 153 00, Praha 5

Naše služby v PB

Naše služby v PB

S čím Vám pomůžeme?

Nabízíme vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby, které má být součástí stavební dokumentace nejen u novostaveb, ale i rekonstrukcí a změn staveb.
Zpracování auditů požární bezpečnosti stávajících objektů (zhodnocení stavu objektu)
Zpracování pasportů PBŘ stávajících budov (sloučení dílčích PBŘ do jednoho PBŘ)
Zpracování dokumentace zdolávání požáru / DZP
Zpracování Analýzy zdolávání požáru
Zajištění koordinační funkčních zkoušek požárně bezpečnostní zařízení (výchozí i periodické)
Příprava stavby na kolaudaci s HZS (doklady, funkční zkoušky, prohlídka stavby)

Zavolejte nám! Tel: +420 602 828 508

Využijte náš chytrý IQ formulář